ENGLISH   בוץ, כלומר רישום של המילה בוץ שהיא כידוע שמו של הסטודיו      

בוץ סדנה לקדרות, אחד מאיזורי המחיה של ישראל שמואלי  וסמדר ברטוב
סמדר עוסקת היום בעיקר בהוראה. ראו למשל מרכז שפה , או חדר אומנות.
עבודות קרמיקה וקדרות